مثنوی بهروز و بهرام

گروه مولفان:
احمد بن محمد شفیع وقار شیرازی (نویسنده) | عبدالحسین جلالیان (مقدمه نویس)

ناشر:
یزدان

درباره کتاب:
مثنوی بهروز و بهرام عنوان کتابی است از احمد بن محمد شفیع وقار شیرازی که در 163 صفحه و توسط انتشارات یزدان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان