نمایش در دوره قاجار

مولف:
یعقوب آژند (نویسنده)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
نمایش در دوره قاجار عنوان کتابی است از یعقوب آژند که توسط انتشارات مولی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یعقوب آژند، کتاب‌های ایران باستان(مولی)، تاریخنگاری در ایران(گستره)، تاریخ ایران(جامی)، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.