شعله آواز ((مثنوی های بیدل دهلوی))

مولف:
اکبر بهداروند (مصحح)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
شعله آواز ((مثنوی های بیدل دهلوی)) کتابی است که در 970 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 12ق