دیوان هاتف اصفهانی

گروه مولفان:
احمد هاتف اصفهانی (نویسنده) | حسن وحید دستگردی (نویسنده) | عبدالکریم جربزه دار (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
دیوان هاتف اصفهانی عنوان کتابی است از احمد هاتف اصفهانی که در 304 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. از احمد هاتف اصفهانی، کتاب دیوان هاتف اصفهانی(موسسه انتشارات نگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.