غزل اجتماعی معاصر -مجموعه 3 جلدی

مولف:
مهدی مظفری ساوجی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
غزل اجتماعی معاصر -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از مهدی مظفری ساوجی که توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مظفری ساوجی، کتاب‌های غزل اجتماعی معاصر(موسسه انتشارات نگاه)، گفت و گو با نجف دریابندری(مروارید)، قصه انسان و پایداری اش(سخن)، سبز و بنفش و نارنجی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.