شیخ حسین خان چاه کوتاهی (در جنگ مجاهدین دشتستان و تنگستان با دولت انگلیس)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 11]

گروه مولفان:
احمد فرامرزی (نویسنده) | سید قاسم یاحسینی (مصحح)

ناشر:
پردیس دانش

درباره کتاب:
شیخ حسین خان چاه کوتاهی (در جنگ مجاهدین دشتستان و تنگستان با دولت انگلیس) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/11] عنوان کتابی است از احمد فرامرزی که در 152 صفحه و توسط انتشارات پردیس دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.