امر و خلق و علم واجب الوجود [دین]

گروه مولفان:
محمد بن عبدالکریم شهرستانی (نویسنده) | محمد رضا جلالی نائینی (مصحح)

ناشر:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره کتاب:
امر و خلق و علم واجب الوجود [دین] عنوان کتابی است از محمد بن عبدالکریم شهرستانی که در 184 صفحه و توسط انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آفرینش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن عبدالکریم شهرستانی، کتاب‌های مصارع المصارع(حکمت)، توضیح الملل ترجمه کتاب الملل و النحل(اقبال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.