برزونامه

گروه مولفان:
عطاآبن یعقوب (نویسنده) | محمد دبیرسیاقی (گردآورنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
برزونامه عنوان کتابی است از محمد دبیرسیاقی که در 283 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1382 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Atai Razi، Kok -i Kuhzad. Borzu Nama. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد دبیرسیاقی، کتاب‌های سرگذشت حسن صباح و جانشین او(خجسته)، ره آغاز حکمت(خجسته)، ره آورد حکمت(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، داستان رستم و سهراب(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.