دولت مدرن در ایران (مجموعه مقالات)

مولف:
رسول افضلی (گردآورنده)

ناشر:
دانشگاه مفید

درباره کتاب:
دولت مدرن در ایران (مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از رسول افضلی که در 500 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مفید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دولت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رسول افضلی، کتاب‌های دو نظام سیاسی-جغرافیایی در ایران(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، سیاست حکومت در خاورمیانه(بشیر علم و ادب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.