ما و جهان نیچه ای [نیهیلیسم/1]

مولف:
بیژن عبدالکریمی (نویسنده)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
ما و جهان نیچه ای [نیهیلیسم/1] عنوان کتابی است از بیژن عبدالکریمی که در 280 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فراتجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیژن عبدالکریمی، کتاب‌های آنچه باید نوشته می شد(نقد فرهنگ)، زندگی در شکاف صخره ها(نقد فرهنگ)، می خواستم چیزی بهت بگم(نقد فرهنگ)، ما و جهان نیچه ای(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.