داستان شورانگیز بازرگان وندیکی (تاجر ونیزی)

گروه مولفان:
ویلیام شکسپیر (نویسنده) | فریدون علاء (نویسنده) | ابوالقاسم قراگوزلو (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
داستان شورانگیز بازرگان وندیکی (تاجر ونیزی) عنوان کتابی است از ویلیام شکسپیر با ترجمه‌ی ابوالقاسم قراگوزلو که در 304 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Merchant of Venice. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویلیام شکسپیر، کتاب‌های داستان های شکسپیر(نشر مرکز)، هملت(موسسه انتشارات نگاه)، شاه لیر(دات)، هملت(دات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان