جامعه شناسی نوین ارتباطات (رسانه ها در جهان امروز)[دانشنامه ارتباطات/ 2]

مولف:
باقر ساروخانی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
جامعه شناسی نوین ارتباطات (رسانه ها در جهان امروز) [دانشنامه ارتباطات/2] عنوان کتابی است از باقر ساروخانی که در 372 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر ساروخانی، کتاب‌های خانواده ها در دنیای امروز(شرکت نشر نقد افکار)، زنان شاغل، مردان خانه دار(علم)، جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر(بهمن برنا)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.