رسالة الایقاظات فی خلق الاعمال

گروه مولفان:
محمد باقر بن محمد میرداماد (نویسنده) | محمد ناجی اصفهانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
رسالة الایقاظات فی خلق الاعمال عنوان کتابی است از محمد باقر بن محمد میرداماد که در 204 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر و اختیار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد باقر بن محمد میرداماد، کتاب‌های فصوص الحکمه(حکمت)، معلم ثالث(اساطیر)، الافق المبین(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان