رباعیات حکیم عمر خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد علی فروغی (مقدمه نویس) | مسعود فضل اللهی (خطاط)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
رباعیات حکیم عمر خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 178 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,600 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ق 5