دیدگاههای جدید در روابط بین الملل (تاویل شناسی، پسانوگرایی، نظریه انتقادی)

مولف:
وحید بزرگی (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
دیدگاههای جدید در روابط بین الملل (تاویل شناسی، پسانوگرایی، نظریه انتقادی) عنوان کتابی است از وحید بزرگی که در 312 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید بزرگی، کتاب‌های نظریه معاصر روابط بین الملل(اطلاعات)، حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت(میزان)، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.