ساختمان جمله در زبان فرانسه (نقش واژه، سازه، ساختار)

مولف:
محمد تقی غیاثی (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
ساختمان جمله در زبان فرانسه (نقش واژه، سازه، ساختار) عنوان کتابی است از محمد تقی غیاثی که در 198 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی غیاثی، کتاب‌های هفته مقدس(ناهید)، دلهره هستی(موسسه انتشارات نگاه)، تاویل ملکوت(نیلوفر)، تاویل بوف کور(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان