اخبارنامه [متون منظوم کهن/22]

گروه مولفان:
اولریش مارتسولف (نویسنده) | پگاه خدیش (نویسنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
اخبارنامه [متون منظوم کهن/22] عنوان کتابی است از اولریش مارتسولف که در 217 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اولریش مارتسولف، کتاب‌های بهلول نامه(نشر چشمه)، قصه های مشدی گلین خانم(نشر مرکز)، توپوز قلی میرزا(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.