اسئله نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدوله ابن کمونه [سلسله متون و مطالعات فلسفی و کلامی/6]

گروه مولفان:
سعدبن منصور ابن کمونه (نویسنده) | محمد بن عمر فخر رازی (نویسنده) | علی بن عمر کاتبی قزوینی (نویسنده) | زابینه اشمیتکه (نویسنده) | رضا پورجوادی (نویسنده) | محمد بن عمر فخر رازی (نویسنده) | محمد بن عمر فخر رازی (نویسنده) | علی بن عمر کاتبی قزوینی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
اسئله نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدوله ابن کمونه [سلسله متون و مطالعات فلسفی و کلامی/6] عنوان کتابی است از سعدبن منصور ابن کمونه که در 354 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فخررازی، محمدبن عمر، 544؟ است. از سعدبن منصور ابن کمونه، کتاب تنقیح الابحاث للملل الثلاث(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.