مانی و سنت مانوی [مجموعه گفتگوی تمدنها]

مولف:
عباس باقری (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
مانی و سنت مانوی [مجموعه گفتگوی تمدنها] عنوان کتابی است با ترجمه عباس باقری که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1383 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mani et la tradition manicheenne. موضوع اصلی این کتاب مانی، 216 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان