الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس

گروه مولفان:
سوفوکلس (نویسنده) | محمد سعیدی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس و آژاکس عنوان کتابی است از سوفوکلس با ترجمه‌ی محمد سعیدی که در 297 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه یونانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سوفوکلس، کتاب‌های آنتیگونه(آگه)، سه نمایشنامه(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخچه ی آشنایی ایرانیان با تیاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان(کتاب کوله پشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان