محمود غزنوی سرآغاز واپسگرایی در ایران

مولف:
غلامرضا سلیم (نویسنده)

ناشر:
بلخ

درباره کتاب:
محمود غزنوی سرآغاز واپسگرایی در ایران عنوان کتابی است از غلامرضا سلیم که در 740 صفحه و توسط انتشارات بلخ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا سلیم، کتاب‌های شریعت، طریقت و حقیقت(روزنه)، سیر طریقت تا شکوفایی مولوی و حافظ(روزنه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.