فرهنگ املایی خط فارسی

گروه مولفان:
علی اشرف صادقی (نویسنده) | زهرا زندی مقدم (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فرهنگ املایی خط فارسی عنوان کتابی است از علی اشرف صادقی که در 659 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خط فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اشرف صادقی، کتاب‌های جشننامه دکتر فتح الله مجتبائی(شرکت نشر کتاب هرمس)، فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار منسوب به قطران(سخن)، زبانهای ایرانی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.