زندگی کوروش

گروه مولفان:
گزنفون (نویسنده) | هنری گراهام داکینز (نویسنده) | ابوالحسن تهامی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
زندگی کوروش عنوان کتابی است از گزنفون با ترجمه‌ی ابوالحسن تهامی که در 375 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cyropaedia. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گزنفون، کتاب‌های زیانهای استبداد(توس)، خاطرات سقراطی(خوارزمی)، وصیت نامه ی کوروش کبیر(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.