جامعه همه جائی (درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات)[دانشنامه ارتباطات/ 3]

گروه مولفان:
ژان کازنوو (نویسنده) | باقر ساروخانی (مترجم) | منوچهر محسنی (مترجم)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
جامعه همه جائی (درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات) [دانشنامه ارتباطات/3] عنوان کتابی است از ژان کازنوو با ترجمه‌ی باقر ساروخانی که در 440 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La societe de l'ubiquite; communication et diffusion.. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان کازنوو، کتاب‌های جهان اسطوره شناسی(نشر مرکز)، جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.