درآمدی بر دیپلماسی رسانه ای ایران (مطالعه موردی دیپلماسی رسانه ای صدا و سیما)

گروه مولفان:
علی اکبر رزمجو (نویسنده) | افسانه خسروی (نویسنده) | علی عنایتی شبکلایی (نویسنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
درآمدی بر دیپلماسی رسانه ای ایران (مطالعه موردی دیپلماسی رسانه ای صدا و سیما) عنوان کتابی است از افسانه خسروی که در 367 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.