زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حضرت آیت الله العظمی سیدابوالحسن رفیعی قزوینی [مجموعه زندگی نامه ها/150]

مولف:
امید قنبری (ویراستار)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حضرت آیت الله العظمی سیدابوالحسن رفیعی قزوینی [مجموعه زندگی نامه ها/150] کتابی است که در 300 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.