تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) [مجموعه تحقیقات عرفانی/5]

گروه مولفان:
امام ششم جعفربن محمد (ع) (نویسنده) | مهدی تدین (مصحح) | سید علی اصغر میرباقری فرد (مصحح)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) [مجموعه تحقیقات عرفانی/5] عنوان کتابی است از امام ششم جعفربن محمد (ع) که در 824 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امام ششم جعفربن محمد (ع)، کتاب‌های فرهنگ کامل تعبیر خواب(راستین)، حدیث دوست(سفینه)، تعبیر خواب(لیدا)، طب و بهداشت در اسلام(عطار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان