قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی

مولف:
حسین خالقی راد (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی عنوان کتابی است از حسین خالقی راد که در 507 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1375 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان