ادبیات بینافرهنگی نویسندگان برون تبار در آلمان

مولف:
نرجس خدایی کلاته بالی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ادبیات بینافرهنگی نویسندگان برون تبار در آلمان عنوان کتابی است از نرجس خدایی کلاته بالی که در 195 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات مهاجرت (نویسندگان آلمانی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان