قواعد اجرای نمایش در تلویزیون

مولف:
محمود گل محمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
قواعد اجرای نمایش در تلویزیون عنوان کتابی است از محمود گل محمدی که در 273 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه تلویزیونی فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.