فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی -مجموعه 5 جلدی

5از 2رای
گروه مولفان:
محمد حسن دوست (نویسنده) | بهمن سرکاراتی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی -مجموعه 5 جلدی عنوان کتابی است از بهمن سرکاراتی که در 2550 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن سرکاراتی، کتاب‌های سایه های شکار شده(طهوری)، دین ایرانی(شرکت نشر قطره)، اسطوره بازگشت جاودانه(طهوری)، اسطوره بازگشت جاودانه(طهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.