بچه های حاج قاسم (خاطرات حسین معروفی)

مولف:
افسر فاضلی شهربابکی (نویسنده)

ناشر:
فاتحان

درباره کتاب:
بچه های حاج قاسم (خاطرات حسین معروفی) عنوان کتابی است از افسر فاضلی شهربابکی که در 504 صفحه و توسط انتشارات فاتحان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افسر فاضلی شهربابکی، کتاب‌های به لهجه ی عشق(فصل پنجم)، پنجره ای تا پرستو(فصل پنجم)، آنک ها(فصل پنجم)، هدیه به معبود(نارگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.