راهنمای جامع LOGO! (با مثال های کاربردی قابل استفاده برای دانشجویان و هنرجویان رشته برق و کنترل)

گروه مولفان:
احمد طهماسبی (نویسنده) | ناصر طهماسبی (نویسنده)

ناشر:
اطهران

درباره کتاب:
راهنمای جامع LOGO! (با مثال های کاربردی قابل استفاده برای دانشجویان و هنرجویان رشته برق و کنترل) عنوان کتابی است از احمد طهماسبی که در 204 صفحه و توسط انتشارات اطهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کنترل کننده های برنامه پذیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.