مبانی فیزیک -جلد 2 (الکتریسیته و مغناطیس)

گروه مولفان:
امیرهوشنگ رمضانی (نویسنده) | حسین میقانی (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
مبانی فیزیک -جلد2 (الکتریسیته و مغناطیس) عنوان کتابی است از امیرهوشنگ رمضانی که در 273 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرهوشنگ رمضانی، کتاب‌های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس(هستان)، فیزیک پایه(گسترش علوم پایه)، خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک(گسترش علوم پایه)، خلاصه درس و حل مسایل فیزیک پایه مکانیک(گسترش علوم پایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.