خانه ای که در آن زاده شدیم (مجموعه شعرهای خواهران برونته)[شعر جهان/ 10]

گروه مولفان:
امیلی جین برونته (نویسنده) | آن برونته (نویسنده) | شارلوت برونته (نویسنده) | محمد صادق رییسی (مترجم)

ناشر:
سولار

درباره کتاب:
خانه ای که در آن زاده شدیم (مجموعه شعرهای خواهران برونته) [شعر جهان/10] عنوان کتابی است از امیلی جین برونته با ترجمه‌ی محمد صادق رییسی که در 170 صفحه و توسط انتشارات سولار در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Best poems of the Bronte Sisters، 1997. موضوع اصلی این کتاب شعر انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیلی جین برونته، کتاب‌های بلندی های بادگیر(نشر نی)، بلندی های بادگیر(ابر سفید)، بلندی های بادگیر(نشر مرکز)، بلندی های بادگیر(افق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.