فیلسوفان یونان باستان از طالس تا ارسطو

گروه مولفان:
ویلیام کیت چیمبرز گاتری (نویسنده) | حسن فتحی (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
فیلسوفان یونان باستان از طالس تا ارسطو عنوان کتابی است از ویلیام کیت چیمبرز گاتری با ترجمه‌ی حسن فتحی که در 220 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Greek philosophers from Thales to Aristotle، 1967.. موضوع اصلی این کتاب فلسفه قدیم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان