دیبای دیداری (متن کامل تاریخ بیهقی)

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | محمدجعفر یاحقی (نویسنده) | مهدی سیدی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
دیبای دیداری (متن کامل تاریخ بیهقی) عنوان کتابی است از محمدجعفر یاحقی که در 942 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر یاحقی، کتاب‌های چنین گفت دهقان(به نشر)، زیر این نخل بلند(سخن)، خرد بر سر جان(سخن)، چون من در این دیار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.