مفهوم امر زیباشناختی [دانشنامه فلسفی استنفورد/71]

گروه مولفان:
جیمز شلی (نویسنده) | مسعود علیا (نویسنده) | محمد رضا ابوالقاسمی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
مفهوم امر زیباشناختی [دانشنامه فلسفی استنفورد/71] عنوان کتابی است از مسعود علیا با ترجمه‌ی محمد رضا ابوالقاسمی که در 72 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود علیا، کتاب‌های فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق(شرکت نشر کتاب هرمس)، گلستان، بوستان(پیدایش)، غزلیات شیرین سعدی(پیدایش)، آشنایی با هگل(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان