جهانی شدن (بایسته ها)

گروه مولفان:
جورج ریتزر (نویسنده) | عسگر قهرمانپور (مترجم)

ناشر:
چاپخش

درباره کتاب:
جهانی شدن (بایسته ها) عنوان کتابی است از جورج ریتزر با ترجمه‌ی عسگر قهرمانپور که در 640 صفحه و توسط انتشارات چاپخش در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Globalization: the essentials، c2011. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج ریتزر، کتاب‌های مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن(نشر ثالث)، نظریه جامعه شناسی(نشر نی)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(علمی)، دانشنامه جهانی شدن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
جهانی شدن