جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی

گروه مولفان:
ژان کازنوو (نویسنده) | باقر ساروخانی (مترجم) | منوچهر محسنی (مترجم)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی عنوان کتابی است از ژان کازنوو با ترجمه‌ی باقر ساروخانی که در 414 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La societe de l'ubiquite; communication et diffusion.. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان کازنوو، کتاب‌های جهان اسطوره شناسی(نشر مرکز)، جامعه همه جائی(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.