سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسلامی

گروه مولفان:
جان هواگ (نویسنده) | هانری مارتن (نویسنده) | پرویز ورجاوند (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسلامی عنوان کتابی است از جان هواگ با ترجمه‌ی پرویز ورجاوند که توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان هواگ، کتاب‌های معماری جهان اسلام قبل از ایران(طحان)، معماری جهان اسلام پس از ایران(طحان)، معماری جهان اسلام(طحان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان