مسایل جامع ارتعاشات و حل آنها

مولف:
منصور نیکخواه بهرامی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مسایل جامع ارتعاشات و حل آنها عنوان کتابی است از منصور نیکخواه بهرامی که در 420 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور نیکخواه بهرامی، کتاب‌های تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، دینامیک(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان