مکانیک محیطهای پیوسته

گروه مولفان:
مرتضی اسکندری قادی (نویسنده) | محمد رحیمیان (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مکانیک محیطهای پیوسته عنوان کتابی است از مرتضی اسکندری قادی با ترجمه‌ی محمد رحیمیان که در 371 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی اسکندری قادی، کتاب‌های مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، تئوری ارتجاعی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار