شعرهای جمهوری

مولف:
حافظ موسوی (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
شعرهای جمهوری عنوان کتابی است از حافظ موسوی که در 80 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حافظ موسوی، کتاب‌های حالا حکایت هدهدها(موسسه انتشارات نگاه)، قصه ی پاییز و نهال هلو(شهر قلم)، مادیان سیاه(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان