موزه، موزه داری و موزه ها

گروه مولفان:
محمد زاهدی (نویسنده) | بهاره حاجیها (نویسنده) | مریم خیامباشی (نویسنده)

ناشر:
چهارباغ

درباره کتاب:
موزه، موزه داری و موزه ها عنوان کتابی است از محمد زاهدی که در 224 صفحه و توسط انتشارات چهارباغ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موزه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد زاهدی، کتاب‌های شناخت روحیات ملل(چهارباغ)، شناخت گردشگری(چهارباغ)، خدمات صنعت گردشگری(چهارباغ)، فن راهنمایی گشت(چهارباغ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.