اندیشیدن، فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی

گروه مولفان:
نایجل واربرتون (نویسنده) | محمد مهدی خسروانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
اندیشیدن، فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی عنوان کتابی است از نایجل واربرتون با ترجمه‌ی محمد مهدی خسروانی که در 216 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Thinking from A to Z، 2nd ed. ، 2000. موضوع اصلی این کتاب استدلال است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نایجل واربرتون، کتاب‌های چیستی هنر(نشر نی)، پرسش از هنر(ققنوس)، آثار کلاسیک فلسفه(ققنوس)، تاریخچه کوتاهی از فلسفه(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان