آذرخشی از جنبش های ناگهان (برگزیده های شعر دهه ی چهل و پنجاه)

گروه مولفان:
سید حمید شریف نیا (گردآورنده) | ابراهیم رئیسی (گردآورنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
آذرخشی از جنبش های ناگهان (برگزیده های شعر دهه ی چهل و پنجاه) عنوان کتابی است از سید حمید شریف نیا که در 752 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حمید شریف نیا، کتاب‌های کتاب ایرج کیانی(بوتیمار)، کتاب محمد مالمیر(بوتیمار)، کتاب م. نوفل(بوتیمار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
58,000 تومــان