مکان یابی تجهیزات مدل های ریاضی پایه و روشهای حل

گروه مولفان:
مهدی سیف برقی (نویسنده) | مریم قبادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
مکان یابی تجهیزات مدل های ریاضی پایه و روشهای حل عنوان کتابی است از مهدی سیف برقی که در 135 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع، تعیین محل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
صنایع، تعیین محل