تیوری خطاها

گروه مولفان:
ابوالفضل رنجبر (نویسنده) | عبدالحسین حاجی زاده (نویسنده)

ناشر:
ماهواره

درباره کتاب:
تیوری خطاها عنوان کتابی است از ابوالفضل رنجبر که در 232 صفحه و توسط انتشارات ماهواره در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل رنجبر، کتاب‌های مجموعه جامع نقشه برداری(عمیدی)، مطلب در خدمت نقشه برداری(عمیدی)، پردازش تصاویر رقومی(ماهواره)، پردازش تصاویر ماهواره ای در IDL(ماهواره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.