زبده التواریخ

گروه مولفان:
عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو (نویسنده) | سید کمال حاج سید جوادی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
زبده التواریخ عنوان کتابی است از عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو که در 2400 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.